Civil


·   Responsabilitat civil
·   Accidents de trànsit
·   Negligències mèdiques
·   Reclamació d’impagaments
·   Divorcis
·   Separacions
·   Paternitat i filiació
·   Herències
·   Incapacitacions judicials
 

Laboral


·   Acomiadaments
·   Reclamacions de quantitat
·   Indemnitzacions
·   Expedients de regulació
·   Incapacitat temporal
·   Invalidesa i jubilació
·   Sancions
·   Accidents laborals
·   Prevenció de riscos
 

Penal


·   Delictes
·   Judicis de faltes
·   Robatoris i furts
·   Lesions
·   Violència de gènere
·   Amenaces i coaccions
·   Alcoholèmia
·   Tràfic de drogues
·   Dret penal d’empreses
 

Estrangeria


·   Residència temporal
·   Residència de llarga durada
·   Reagrupació familiar
·   Arrelament
·   Familiar de ciutadà de la UE
·   Visats
·   Nacionalitat
·   Situació irregular
·   Decrets d’expulsió
 

Administratiu


·   Recurs en via administrativa
·   Recurs contenciós administratiu
·   Sancions administratives
·   Autoritzacions i llicències
·   Responsabilitat patrimonial
·   Recurs de multes
·   Trànsit i circulació
·   Urbanisme
·   Fiscalitat
 

Immobiliari


·   Contractes d’arrendament
·   Contractes de compravenda
·   Lloguer d’immobles
·   Desnonaments
·   Comunitats de propietaris
·   Traspàs de negocis
·   Embargament de finques
·   Vicis en la construcció
·   Defectes de reparació