Civil


·   Responsabilitat civil
·   Accidents de trànsit
·   Negligències mèdiques
·   Reclamació d’impagaments
·   Divorcis
·   Separacions
·   Paternitat i filiació
·   Herències
·   Incapacitacions judicials