Immobiliari


·   Contractes d’arrendament
·   Contractes de compravenda
·   Lloguer d’immobles
·   Desnonaments
·   Comunitats de propietaris
·   Traspàs de negocis
·   Embargament de finques
·   Vicis en la construcció
·   Defectes de reparació